Reklam
Reklam
Reklam
Meşale Gazetesi

KORONAVİRÜS YENİ TEDBİRLER KONULU GENELGEMİZE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR

Reklam
KORONAVİRÜS YENİ TEDBİRLER KONULU GENELGEMİZE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru 1. 20 yaş altında olup da üniversitelerde yüz yüze eğitim gören öğrenciler ile

profesyonel veya milli sporcu olanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?

Cevap 1: Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi

bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını

belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge

verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu

için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını

belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.)

kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

Soru 2. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın şehirlerarası seyahatlerinde izin belgesi gerekli

midir?

Cevap 2: 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz

çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek

olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış

sürecinde Seyahat İzin Belgesinin alınmış olması şartı aranacaktır.

Soru 3. 65 yaş ve üzerindeki sağlık çalışanları (doktor, diş hekimi, eczacı vb.), seçimle göreve

gelenler (belediye başkanı, muhtar vb.), avukat, akademisyen, veteriner, serbest

muhasebeci-mali müşavir gibi meslek gruplarının mensupları bu yaş grubu için getirilen

sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?

Cevap 3: Genelge ile gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş

ve üzeri vatandaşlarımızdan işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi

ibraz edenler istisna tutulduğundan yukarıda adı geçen meslekleri icra eden 65 yaş ve üzeri

vatandaşlarımız kısıtlamadan muaftır.

Soru 4. 20 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi veya şehirlerarası yolculuğu nasıl yapacaklar?

Cevap 4: 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde

belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge

aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

Soru 5. Çocuklarını kreş ya da bakıcıya bırakmak zorunda olan ebeveynlerin çocuklar için

getirilen kısıtlama saatlerinde çocuklarını getirip götürmesi mümkün müdür?

Cevap 5: 29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına

tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş̧veya gündüz

bakım evlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin

nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.

Soru 6. KPSS, Kariyer Mesleklerin Giriş Sınavları, TOEFL, IELTS gibi ülke genelinde düzenlenen

sınavlara girecek kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından istisna mıdır?

Cevap 6: Genelgemiz ile KPSS ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile

refakatçilerinin kısıtlamadan muaf oldukları belirlendiğinden bu sınavlara girecek her yaş

grubundaki kişiler sokağa çıkma saat kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.

Soru 7. İnşaat sektörü hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf mıdır?

Cevap 7: İnşaat sektörü ve çalışanları Genelgenin 5.1/ğ ve 5.2/ğ hükümleri uyarınca üretim ve

imalat tesisleri ile buralarda çalışanlar için getirilen istisna hükmü kapsamında olduğundan

sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Soru 8. Hastanelerde (özel hastaneler dahil) bulunan yeme-içme mekanları (kantinler, kafe

vb.) Genelge kapsamında yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalara tabi midir?

Cevap 8: Hastanelerde bulunan yeme-içme mekânları (kantinler, kafe vb.) Genelge

kapsamında yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalara (çalışma saatleri, servis yöntemi vb.)

doğrudan tabi değildir. Hastanelerde bulunan yeme-içme yerlerinin çalışma usul ve esasları

hastane yönetimlerinin vereceği karar doğrultusunda belirlenecektir.

Soru 9. Lokanta ve restoranlara yönelik getirilen kısıtlamalara oteller ve konaklama

tesislerindeki lokanta veya restoranlar tabi midir?

Cevap 9: Oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama

yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilecek olup diğer lokanta veya restoranlara

yönelik getirilen kısıtlamalara tabi değildir. Ancak oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta

veya restoranlar dışarıya paket servisi yoluyla satış yapamazlar.

Soru 10. Havaalanları içerisindeki lokanta ve restoranlar Genelgede getirilen kısıtlamalardan

muaf mıdır?

Cevap 10: Havaalanları içerisindeki yeme içme mekanları (lokanta, restoran, kafe vb.) sadece

yolculara ve ulaştırma sektöründe çalışanlara hizmet vermek koşuluyla Genelge kapsamında

yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalara tabi değildir.

Soru 11. Deniz turizmi amaçlı ticari faaliyet gösteren tekne ve yatlar gezi maksatlı

teknelerine aldıkları müşterilerine yeme-içme amaçlı servis yapabilirler mi?

Cevap 11: Denizturizmi amaçlı ticari faaliyet gösteren tekne ve yatlar gezi maksatlı teknelerine

aldıkları müşterilerine yeme-içme amaçlı servis yapamazlar.

Soru 12. Seyahat acentalarının vermiş olduğu tur, paket tur, konaklama veya transfer

hizmetlerinden yararlananlar genelgenin istisnası kapsamında mıdır?

Cevap 12: Seyahat acentalarının vermiş olduğu tur, paket tur, konaklama veya transfer

hizmetlerinden yararlanan tüketiciler “5.2/u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak,

otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet,

rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler” istisnası kapsamındadır.

Soru 13. Havalimanlarındaki mağazalar (giyim, hediyelik eşya, vb.) 10:00-20:00 saatleri

arasında hizmet sunabilme uygulamasına tabi midir?

Cevap 13: Havalimanlarındaki mağazalar (giyim, hediyelik eşya vb. işyerleri), Genelgenin 1 inci

maddesi ile faaliyet gösterebilecekleri zaman aralığı 10:00-20:00 saatleri arası olarak

belirlenen iş yerleri kapsamında değildir.

Soru 14. Tekel büfeleri marketler için getirilen çalışma saati kısıtlamasına tabi midir?

Cevap 14: Tekel büfeleri, Genelgenin 1 inci maddesi kapsamında marketler için getirilen

çalışma saati kısıtlamalarına (saat 10:00-20:00 arası çalışabilme) tabidir.

Soru 15. Pastaneler ile simit, börek, poğaça vb. ürünleri üreten ve satan işyerleri saat

10.00’dan önce satış yapabilir mi?

Cevap 15: Pastaneler ile simit, börek, poğaça vb. ürünleri üreten ve satan işyerleri sadece bu

ürünlerin satışını sabah 08:00-10:00 saatleri arasında gel-al şeklinde yapabilirler.

Soru 16. Azınlık cemaatlerine mensup 65 yaş ve üzeri din adamları, bu yaş grubu için getirilen

sokağa çıkma kısıtlamasına tabi midir?

Cevap 16: Azınlık cemaatlerinin 65 yaş ve üzeri din adamlarının bu yaş grupları için kısıtlama

öngörülen saatlerde dini vecibeleri yerine getirmelerinde herhangi bir kısıtlama

bulunmamakta olup haricen izin alınmasına gerek yoktur.

Soru 17. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için belirlenen sokağa çıkma

kısıtlamasının uygulaması Cuma namazları açısından nasıl olacaktır?

Cevap 17: Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak

isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa

çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa

çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

Soru 18. Kreşlerde yüz yüze eğitim faaliyetleri devam edecek mi?

Cevap 18: Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarıyla yapılan görüşmeler sonucunda; çalışan annebabaların durumu da göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşlerle

birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerin yüz

yüze eğitim faaliyetlerine devam edebilmeleri gerektiği değerlendirilmiştir.

Soru 19. Sokak hayvanlarının beslenmesi nasıl olacak?

Cevap 19: 30.04.2020 tarih 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında “Hayvan Besleme Grubu

Üyeleri” ile sokak hayvanlarını beslemek isteyen diğer vatandaşlarımız hafta sonları

uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır. Önceki sokağa çıkma

kısıtlamalarında olduğu gibi hayvan severlerimiz hafta sonlarında uygulanacak olan sokağa

çıkma kısıtlaması sırasında sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını giderebileceklerdir.

Soru 20. Reklam ve dizi sektörünün çekimlerinin hafta sonu saat 20.00’den sonraya sarkması

nedeniyle kendilerine izin verilebilir mi?

Cevap 20: Reklam ve dizi sektörü ile çalışanları, Genelgenin 5.1/ğ ve 5.2/ğ hükümleri uyarınca

üretim ve imalat tesisleri ile buralarda çalışanlar için getirilen istisna hükmü kapsamında

olduğundan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Soru 21. Pazaryerleri Genelge’de marketler için getirilen çalışma saatleri kısıtlamasına tabi

midir?

Cevap 21: Pazarcı esnafımız, sebze-meyve gibi ürünlerin tedariki ve pazaryerine

nakliyesi/kurulumu bağlamında çalışma saatleri sınırlamasına tabi değildir. Ancak

pazaryerlerinde 10:00 ila 20:00 saatleri arasında vatandaşlarımıza satış yapılabilecek olup bu

açıdan marketler için getirilen çalışma saati kısıtlamasına tabi olacaktır.

Soru 22. Otel rezervasyonu bulunan kişiler sokağa çıkma kısıtlaması süresi içerisinde özel

araçlarıyla seyahat edebilirler mi?

Cevap 22: Otel rezervasyonu bulunan vatandaşlarımız konaklama rezervasyonunun başlangıç

zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu

belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel araçlarıyla seyahat

edebileceklerdir.

Soru 23. Ülkemizde turizm amacıyla bulunan yabancı turistler sokağa çıkma kısıtlamasına

tabi midir?

Cevap 23: Turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Ülkemizde bulunan yabancı

turistler hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Soru 24. Genelge kapsamında faaliyetlerine ara verilen halı sahalarda amatör spor

kulüplerinin antrenmanları ile futbol akademisi çalışmaları yapılabilir mi?

Cevap 24: Amatör liglerin ertelenmiş durumda olması nedeniyle, yeni bir karar alınıncaya

kadar faaliyetleri durdurulan halı sahalarda antrenman yapılamayacağı ve futbol

okulu/akademisi gibi faaliyetlerin devam edemeyeceği değerlendirilmektedir. Haber Merkezi

Reklam
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.